Referátumok

Az intenzív fizikai aktivitás hatása a kardiovaszkuláris rendszer szerkezetére és működésére a fiatal sportolókon ? a MuCAYA tanulmány
2020.11.12

Baumgartner L és mtsai (Institut of Preventive Pediatrics, Technikai Egyetem), München
Frontiers of Cardiovascular Medicine 2019 Oct. doi: 10.3389/icvm.2019.00148. (Free paper.)

A cikk egy jövendő vizsgálat megindoklása, de a felvetett problémákat a legfrissebb — 78 — irodalom ismertetésével indokolja, emiatt igen értékes olvasmány. A 7-18 éves sportolókat carotis ér- és érfalvastagság, brachiális artéria-méretek, szív-echokardiográfiás, spiroergometriás, markolóerő mérésekkel követnek, s mindezeket alaposan megindokolják. A közlemény tanulmányozását ezért javasolom — az összefoglalása hatalmas információ-veszteséggel járna.

Apor Péter dr.