Referátumok

A szívbetegek gyaloglási aktivitása egy éves rehabilitáció során
2020.08.25

Walking activity of cardiac patients during one-year post cardiac rehabilitation
Al Najem S és mtsai (German Heart Foundation): Dtsche Ztschr. Sportmed. 2020, 6, 159-165.

A 126 stabil, akut koronária szindróma vagy szívelégtelenség miatt rehabilitált beteget egy évig kísértek a napi lépések mérésével is. Az első 300 nap alatt a lépésátlag 7800 táján volt („tégy tízezer lépést naponta”). Az első három héten megtett napi lépésszám a reha alattihoz képest 925-tel nagyobb volt. Ezt követően az évszak befolyása érvényesült. Az éves lépésszám a nőkön 402 lépés/nap-pal csökkent. Az idősek (-51 lépés/nap), a túlsúlyosak, a dohányosok (-725 lépés/nap, a volt dohányosok (-1119 lépés/nap) és a magasabb NYHA osztályba tartozók (2. osztály: -1,216 lépés/nap; 3. osztály -1946) és a csökkent ejekciós frakció-csoportba tartozók aktivitása csökkent. A pedométer hasznos segédeszköz a rehabilitációs aktívitás követésében is.

A közlemények elérhetők: www.zeitschrift-sportmedizin.de; www.germanjournalsportmedicine.com.

Apor Péter dr.