Referátumok

Polypill a kardiovaszkuláris megelőzésre a rosszul ellátott népességben
2019.10.10

Polypill for cardiovascular disease prevention in an underserved population
Munoz, D és mtsai: N Engl J Med 2019;381:1114-23. doi: 10.1056/NEJMoa1815359.

A rossz szocioökonómiai helyzetben lévők megelőző kezelése a kardiovaszkuláris megbetegedések következményeinek kivédésére a meglévő egészségügyi hálózattal igen hiányos. Alamabában, 96%-ban fekete lakosok 303 fős csoportján — évi jövedelem 15000 dollár alatt – atorvastatin (10 mg), amlopidin (2,5 mg), losartan (25 mg) és hidroklorotiazid (12,5 mg) „Polypill” adásával az egyéves kísérleti szakasz egy évében az adherencia 86% volt. A 140/83 Hgmm-es vérnyomás 9 mm-t csökkent — a „szokásos ellátásban részesülő” kontroloké 2 Hgmm-rel — az LDL-C 15 mg/dl-rel (kontroll: 4 mg/dl).

Apor Péter dr.