Referátumok

Högström G és mtsai: A fiatalkorban magas aerob kapacitás kisebb infarktusveszéllyel jár a későbbi évtizedekben: nemzetet átfogó tanulmány
2014.12.17

High aerobic fitness in late adolescence is associated with a reduced risk of myocardial infarction later in life: a nationwide cohort study in men
Eur Heart J 2014, Jan 8. doi:http://dx,doi.org/10.1093/eurheartj/eht527.

A sorozásra 1969-84. között került svéd fiatalok kerékpár ergometriás maximális terhelésen és erőméréseken is részt vettek. A nemzeti regiszterből átlagosan 34 éves kíséréssel kiderült, hogy a 743498 férfi között 11526 infarktus fordult elő átlagosan 34 év során.


Az ergometriás teljesítményben legjobb, 282 Watt feletti, egyötöd körében volt a legkevesebb a szívizom infarktus, melynek előfordulási gyakorisága lineárisan nőtt a csökkenő maximális teljesítménnyel. (A határok 255, 237, 216 Watt voltak, a terhelés percenként 25 Wattal nőtt.) Egy SD-nyi aerob kapacitás 18%-os esélykülönbséget jelent. A nagyobb fittség védelme minden BMI-kategórián belül érvényesült, de a 4. csoportú magas fittségű kövérek infarktus-esélye nagyobb volt, mint a 18,5-ös BMI-jű soványaké a legmagasabb (HR: 4,6) és a legkisebb (HR1,7) fittség-csoportban. A legkisebb és a legnagyobb aerob fittségű ötöd között az esélyhányados 2,1-szeres. A mért erő-paraméterek szerinti öt csoport hasonló tendenciát mutat, de sokkal kevésbé különül el az öt csoport, a biceps ereje egyáltalán nem tükrözte az infarktus gyakoriságot, a markolóerő és a térdfeszítés igen kis csoport-különbségeket mutatott, a legkisebb és a legnagyobb erőt mutatók infarktus-esélye 1,1-1,3 között volt az egyes erőmutatók szerint.


A közlemény annyiban egészíti ki az eddigi ismereteket—melyek szerint a középkorban magas aerob fittség jelentős védelmet ad az infarktus ellen, az 1 MET-nyivel nagyobb fittség 13-27 százalékos védettséget igér a különböző betegségekkel (kardiovaszkuláris, cukor-, egyes rákfélék) szemben a különböző népesség-mintákban—hogy a fiatalkori fittség is hasonló értékkel bír. Érdemes korán megszerezni a jó fittséget és élethosszíg élvezettel végzett fizikai aktivitással/sportolássalmegtartani azt.

Referens megjegyzése: az Eur Heart J cikkeinek egyrésze szabadon letölthető.


Apor Péter dr.