Szív és érrendszeri megbetegedések megelőzésének és gyógyításának nemzeti programjáról

Közzététel: 2009. június 23.

Állásfoglalás

a „Szív és érrendszeri megbetegedések megelőzésének és gyógyításának nemzeti programjáról”.

l./A NET a kardiológiai szakmai szervezetek képviselőinek teljes egyetértésével megállapítja, hogy a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése és gyógyítása témakör prioritásának elfogadásában teljes a szakmai és a civil szervezetek között a konszenzus.

2./A NET megállapítja, hogy az Egészségügyi Minisztérium által készített 2008. novemberi jelentés a „Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének és gyógyításának nemzeti programja„ előrehaladásáról szakszerűen tárgyalja a kérdést.

3./A NET 2008. december 16-i ülésén elfogadott kiegészítő javaslatok az alábbiakban foglalhatók össze:

3/1.A szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésére és gyógyítására készített program megvalósítása során először a hiteles epidemiológiai adatszolgáltatást kell biztosítani a szív és érrendszeri regiszterekkel, hogy a program hatékonysága mérhető legyen. A NET ezen ajánlásának súlyát az 1997. évi CLIV. törvény 148.§. 3.bek. d./ pontja adja meg, ami a népegészségügyi feladatok végrehajtási sorrendjének meghatározása során kötelezi a NET-et a Kormány ez irányú tevékenységének segítésére.

3/2.A NET állást foglal az infarktus-halálozást jelentősen csökkentő percutan katéteres intervenciós terápia mellett, ami 90 percen belül a legeredményesebb. Ezt a terápiás eljárást a teljes lakosság számára hozzáférhetővé kell tenni, és biztosítani kell a volumenkorlát-mentes finanszírozását. Tekintve, hogy a szívinfarktus döntően a munkaképes korosztályt érinti, a program népgazdasági fontossága is egyértelmű. Hasonló megfontolás indokolja az agyérbetegség, a stroke terápiájának volumenkorlát mentes finanszírozásának az indokoltságát is. A stroke és egyéb perifériás érbetegségek aktuális kérdéseivel a NET a későbbiekben külön is kíván foglalkozni.

3/3.A NET megállapítja, hogy a kardiológiai rehabilitáció nélkülözhetetlen része a szívbetegellátásnak. Az alacsony részvételi arány nagymértékben felelős abban, hogy a munkaképes korúak rokkantosítási aránya Magyarországon a legmagasabb az Unióban. Az ambuláns kardiológiai rehabilitáció országos kiterjesztése és megfelelő finanszírozása nélkül nem várható a rekordösszegű rokkant járadék mérséklése. E nélkül sem az Egészségügyi Minisztérium rehabilitációs programja, sem az SZMM foglalkoztatást elősegítő paradigma váltási terve nem érhet célba.

3/4.A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében mindössze 15-20 %-os szerepe van az egészségügyi ellátórendszernek. Kiemelten fontos pl. a dohányzás és az elhízás visszaszorítása a szívinfarktusok megelőzésében. Ez a felismerés a kormányzati gondolkodásban és az ezt követő gyakorlati intézkedésekben jelentős késéssel jelent meg. A bevezetett programokhoz fűzött elvárások az eltelt 5 év alatt csak részben teljesültek. A programok tömeges népegészségügyi hatása csak részben mutatható ki. Az inter-szektorális és ágazatközi együttműködést igénylő szervezeti forma (Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság) ebben a kérdésben nem volt kellően eredményes.

A NET teljesíteni óhajtja ezen a téren az ágazatközi együttműködésben jogilag szabályozott kötelezettségét a 227/l998. Korm. rend. 5. §. 3./ bek.-ben foglaltak szerint. A NET felkéri a Kormányt, hogy ennek hatékony szervezeti kereteit biztosítsa.

3/5.A NET megállapítja, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések gyógyítása és megelőzése nemzeti programja megvalósítására biztosított anyagi forrás igen szűkös, az Uniós források felhasználására pedig nincs célzott akcióterv. Ez azt jelenti, hogy a 2007 – 2010-ig terjedő időszakra már jóváhagyott (23) akciótervhez kell kapcsolódnia a szív és érrendszeri fejlesztéseknek. Ennek összehangolása sürgető fejlesztéspolitikai feladat.
Vissza a Hírek oldalra


Adatkezelési tájékoztató

Kövessen minket a Facebookon!