Kedves Tagok!
Kérjük, hogy amennyiben még nem rendezték tagdíjukat, szíveskedjenek rendezni.
Bankszámlaszámunk: OTP Bank : 11706016-20453709

KIEMELT HÍREK

Kardiológiai Rehabilitáció Szintentartó és Szakvizsga Előkészítő Tanfolyam 2023
2023.09.18

A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság (MKRT) által évente megszervezett kötelező szintentartó tanfolyama 2018 óta a Magyar Kardiológusok Társasága Kardiológiai Prevenciós és Rehabilitációs Munkacsoportjának támogatásával forgószínpad szerűen járja körbe hazánk régióit. Szeged, Balatonfüred, Debrecen, Pécs után 2023-ban budapesti helyszínen kerül megrendezésre. 

A rendezvényt 2023-ban a Szent Ferenc Kórház fogadta be, Észak-Budán, a Hárshegy tövében, Széher út 73 alatti épületében, amiért Toldy-Schedel Emil főigazgató főorvos úrnak és csapatának tartozunk köszönettel.

A korábbi évek tapasztalata alapján a tanfolyamot idén is több szakmára akkreditáltattuk, a programot ennek megfelelően szélesítettük. A 2023-as tanfolyam a kardiológiai rehabilitációs szakorvosok mellett, belgyógyász, kardiológus és szívsebész szakorvosok számára is kötelező szintentartó tanfolyamként elfogadásra került.

Időpont: 2023. október 4. - 7. (szerda-szombat)

A tervezett programot itt tudja elolvasni.
 

VIII. Pécsi Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Kongresszus - 2023. szept. 21-23
2023.09.15

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaink!

A VIII. Pécsi Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Kongresszusra invitáljuk Önöket, mely az MKT Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Munkacsoport, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság és a PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Prevenciós és Rehabilitációs Tanszék közös szervezésében kerül megrendezésre. 

Kongresszusunk hagyományosan átfogó információt kíván adni a kardiológia minden területéről, a prevenciótól az akut ellátáson keresztül a rehabilitációig. Célunk az aktualitások bemutatása, a főbb terápiás és diagnosztikus eljárások összefoglalása. 
Reméljük, hogy a változatos szakmai programok között mindenki megtalálja az őt legjobban érdeklő témákat. 

Törekszünk arra, hogy az előadások gyakorlat orientáltak legyenek, és a számos kardiológiai útmutató a mindennapi életben jól használhatóvá váljon.

A kardiovaszkuláris halálozás csökkentése kiemelt célunk. Fontosnak tartjuk, hogy a kardiológusok, belgyógyászok mellett minél nagyobb számban vegyenek részt a konferencián a családorvosok is, mivel ők képezik a kardiovaszkuláris prevenció bázisát.
Absztrakt beküldésre idén is lesz lehetőség. Nagy érdeklődéssel várjuk a bejelentett előadásokat és a szakdolgozói szekciókat is. 

Kívánjuk, hogy a szakmai ismeretek elmélyítése mellett találjanak lehetőséget a baráti kapcsolatok ápolására és az aktív kikapcsolódásra is.

Várunk mindenkit szeretettel 2023. szeptember 21-23 között Pécsett a Kodály Központban.

RÉSZLETEK

Dr. med.habil Szabados Eszter PhD
tanszékvezető egyetemi docens,
a Szervező Bizottság elnöke

Dr. Vértes András
az MKT Kardiovaszkuláris
Prevenciós és Rehabilitációs
Munkacsoport vezetője

Dr. Kohut László PhD
c. egyetemi docens,
a Magyar Kardiovaszkuláris
Rehabilitációs Társaság elnöke

MEGHÍVÓ A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság közgyűlésére
2023.09.15

MEGHÍVÓ
A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság közgyűlésére

Tisztelt Tagunk!

Július 31-én kiküldött közgyűlési meghívónk óta összeállt a Társaságunk, a Magyar Kardiológus Társaság Prevenciós és Rehabilitációs Munkacsoportja és a PTE I.sz. Belgyógyászati Klinika által közösen szervezett, Pécsi Kardiológiai Kongresszus programja. Az eredetileg a rendezvény kezdete előttre meghirdetett közgyűlésünk számára tudtunk választani egy olyan új időpontot, mely szélesebb kör számára teszi lehetővé a közgyűlésen való részvételt.

A közgyűlés ÚJ IDŐPONTJA: 2023. szeptember 22. (péntek) 11.00 óra
A közgyűlés helyszíne változatlan: PÉCS, Kodály Központ
 
A tervezett napirendi pontok:
 1. Beszámolók
  • Elnöki beszámoló
  • Főtitkári beszámoló
  • Pénzügyi beszámoló
  • Állandó bizottságok beszámolója
   • Tudományos Bizottság beszámolója
   • Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság beszámolója
   • Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója

Megismételt közgyűlés: a közgyűlés határozatképtelensége esetén a következő közgyűlést ugyanazon a helyszínen:
 
 1. szeptember 22. (péntek) 13.00 órára hívjuk össze.

A megismételt közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.
Tájékoztatjuk, hogy a tagok a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 15 napon belül.

Egyben szeretnénk felhívni figyelmüket arra is, hogy Társaságunk, a Szegedi Tudományegyetem Preventív Medicina Tanszékével és a Szent-Ferenc Kórházzal közösen szervezi meg az idei Kardiológiai Rehabilitációs Kötelező Szintentartó Tanfolyamot, Budapesten október 4-7 között. A tanfolyam akkreditálásra került kardiológiai rehabilitáció mellett belgyógyászat, kardiológia és szívsebészet kötelező szintentartó tanfolyamként is. Mivel a szakorvosi posztgraduális képzési ciklus sokunknál rövidesen lezárul, reményeink szerint sok kollégának lesz lehetősége ezen budapesti helyszínen teljesíteni kötelező képzését.
A tanfolyam helyszíne, időpontja: Szent-Ferenc Kórház, 1021 Budapest, Széher út 73.,
 1. október 04-07. Jelentkezés az OFTEX felületén.

Kelt: Balatonfüred, 2023. augusztus 18.Dr. Kohut László                                              Dr. Kósa István
       elnök                                                              főtitkár
 

Kötelező szintentartó tanfolyam
2023.01.11

Kedves Tagjaink!
Felhívjuk szíves figyelmüket az októberi kötelező szintentartó tanfolyamra!
Részvételi szándék esetén szíveskedjenek regisztrálni!

Helyszín: Szent-Ferenc Kórház, 1021Budapest Széher út 73.

Időpont: 2023. 10. 04., szerda, 10:00, időtartam: 10perc

Az alábbi linken megtekinthető az előadások időpontja.

Információ előadásokról excel formátumban

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Kedves Tagtársak, Kedves Látogatók!

2021-ben egy olyan időszakban áll munkába a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság új vezetése, amikor a CoVid-19 pándémia III. magyarországi hulláma után a rehabilitációs ellátások újratervezése kerül napirendre. Az újrakezdés ugyanakkor lehetőség is a szakma számára új módszerek, egymásba átjárható betegellátási folyamatok elindítására, korábban alulreprezentált betegcsoportok működési körünkbe vonására. Mindezt egy olyan finanszírozási környezetben, mely új helyzetet teremt orvosoknak és intézményvezetőknek egyaránt.

Ezen feladatot a 2021 május 28-i választás után egy megújult, megfiatalodott vezetéssel vállalja fel Társaságunk. A vezetőség nevében is köszönöm, hogy bizalmat szavaztak munkánkhoz!

Célunk, hogy a Társ-szakmai Társaságokkal valamint munkacsoportokkal egyeztetve és együttműködve, dolgozzuk ki és valósítsuk meg egy evidenciákon alapuló egységes, komplex, standardizált rehabilitációs programot, melynek népegészségügyi szerepe kiemelt fontosságú.
Társaságunk minden tagjának további sikeres együttműködést kívánok.


Dr. Kohut László PhD.
MKRT elnök