Referátumok

A fizikai aktivitás és a halálozás
2020.10.09

The effect of physical activity on mortality and cardiovascular disease in 130 000 people from 17 high-income, middle-income and low-income countries: the PURE study
Lear SA és mtsai: Lancet, 2017 Dec 16. doi: 10.1016/SO140-6736(17)31634-3.

A gazdagabb országokban a fizikai aktivitás főleg rekreációs jellegű—mi a helyzet a kisebb jövedelműek körében? A kiválasztott országokban—Európából csak Lengyelország—a városi és falusi környezetet is figyelembe véve kérdezték a 30-70 éves, nem szívbeteg személyeket az utóbbi 4 évben végzett fizikai tevékenységükről az IPAQ kérdéssort használva, majd 6,9 éven át kísérték a sorsukat.

A 600 MET/hét alatti, heti 150 percnél rövidebb alacsony fizikai aktívitástól a magas aktívitás felé (3000 MET, 7500 perc/hét) a halálozás fokozatos csökkenésével (HR 0,80, 0,65), a nagyobb szívesemények csökkenésével jár (HR: 0,65 a tendencia) valamennyi országban. A halálozás tekintetében 8%, a szíveseményekében 4,6%-ban okolható a javasolt fizikai aktivitás el-nem érése. A nagy aktivitás hiánya 13%-ban okolható a halálozás és 9,5%ban a szívesemény bekövetkezéséért.

Apor Péter dr.