Referátumok

A kardiorespiratórikus fittség és a szív-ér betegségben meghalás kockázata
2020.02.02

Cardiorespiratry fitness and classification of risk of cardiovasular disease mortality
Gupta S és mtsai: Circulation 2011;123:1377-83. doi: 10.1161/CIRCUKATIONAHA.1110.0032/DC1

A fittség mértéke fordítva arányos a kardiovaszkuláris halálozás előfordulással, az alacsony fittség 2-3-szoros halálozás eséllyel jár, de nincs adat arra, hogy a többi rizikó faktorhoz adva a fittség mértékét, mennyiben válik pontosabbá az előrejelzés. A Cooper Center Longitudinal Study ad lehetőséget ennek vizsgálatára, az 1970 óta gyűlő adatok, 66371 személy sorsának elemzésével. A kor, nem, szisztolés vérnyomás, diabetes, összkoleszterin, dohányzás mellé téve a futószalagon a Balke protokol alapján számított VO2max értéket, 10 és 25 éves kísérés után regisztrálták a halálozást, <1 év, 1-5 év és 5 év feletti, illetve <8%, 8-30% és e feletti gyakoriság kategóriákat alkotva. Az átlagosan 16 éves kísérés 1621 halálozás történt. A fittség mértékét hozzáadva a hagyományos kockázati tényezőkhöz, a személyek 10,7%át átcsoportosították, ami a net reklasszifiációt 0,121-gyel javította a tízéves, 0,041-gyel a huszonöt éves előre jelzésben. A fittség mértéke a szív-érrendszeri halálozás előrejelző faktora a többi rizikófaktorhoz adódóan.

Apor Péter dr.