Referátumok

FITTSÉG, REHABILITÁCIÓ ? 2019. november
2019.11.02

A krónikus szívelégtelenek izomtömege és ereje kisebb, ez rontja a funkcionális kapacitást, az életminőséget. Vajon az aminósav és fehérje-kiegészítés növeli-e az izomerőt/tömeget? Az irodalomban 5 randomizált kontrollált és egy kohort tanulmányt találtak, mérsékelt metodikai minőségűeket. A 167 beteg adatai arra utalnak, hogy az erőt nem növeli a protein/aminósav adás, de a hatperces gyaloglástáv nőhet. (Nichols ís et 2019)
Nichols S, McGregor G, Al.Mohammad A et: The effect of protein and essential amino acid supplementation…Eur J Nutr 2019 Oct. doi: 10.1007/s003)4-019-02108-z.

Az agyi oxigén telítettség mérése a terhelés során eddig ki nem használt módszer. NIRS-sel (infrared) mérték az O2-szaturációt a frontális lebeny felett. A szívelégtelen betegek agyi oxigén telítettsége mind nyugalomban, mind terhelés alatt alacsonyabb mint az egészséges személyeké: 66,3 és 63,4%--versus 73,1 és 72%. Az agyszöveti oxigén telítettség (SCTO29 korrelál a VO2max-mal, a VE/VCO2 slope-pal és az agyi natriuretikus peptid szinttel. A SCTO2-t meghatározza a légzésvégi CO2 nyomás, az artériás átlagnyomás és a hemoglobin szint. (Huang et 2019)
Huang SC, Chen CP, Fu TC, Chen YJ: Integration of brain tissue saturation monitoring in cardiopulmonary exercise testing in patients with heart failure. J Vis Ex 2019;152. doi: 10.3791/60289.

A különböző intenzitású COPD-beteg-rehabilitációja a GOLD stádiumok szerint a többcentrumú, prospektív, vak-, randomizált, kontrollcsoportos, sanghai vizsgálatban a mérsékelt és a nagyintenzitású csoportban egyaránt javít, főleg a súlyos COPD esetén, feltéve hogy a beteg eltűri. He GX et 2019
He GX, Li N, Ren L et: Benefits og different intesities of pulmonary rehabilitation for patients with moderate-to-severe COPD according to the GOLD stage: a prospective, multicebter, single-blinded, randomized, controlled trial. Int J Chron Obstruct Pulm Dis 2019 Oct;14:2291-2304. doi: 10.2147/COPD.S214836.

Kilenc tüdőátültetésre váró személy az előzőleg tesztelt maximális teljesítményük interval edzést: 30 mp 100%os terhelés, 30 mp nyugalom—húsz percen át, a random kiépzett másik részük folyamatos, 50%os terhelést végzett 20 percen át. A FVC 60%-os, mindegyikük használt oxigén kiegészítést. A betegek 89 százaléka az interval terhelést kedvelte, amely 124-es pulzust, a tartós 132-es szívfrekvenciát váltott ki, a szaturáció 8 illetve 11%ot csökkent, a lábfáradás 3,8 illetve 4,4 Borg egységnyi volt. Az interval edzés a kedvezőbb. (Wickerson et 2019)
Wickerson L, Brooks D, Granton J et: Interval aerobic exercise in individuals with advanced interstitial lung disease: a feasibility study. Physiother Theory Pract 2019 Oct;1-9. doi: 10.1080/09593985.2019.1678207.

A proximális aorta aneurizma vagy disszekció nyitott műtéte után 3 hónappal a betegek a várható VO2max érték 60-64 százalékát érték el, a legkisebbet az akut típus A aorta disszekciós betegek. A maximális vérnyomás a terhelés alatt 160/70 hgmm volt. Hornby et 2019)
Hornsby WE, Norton EL, Fink S et: Cardiopulmonary exercise testing following open repair for a proximal thoracic aortic aneurysm or dissection. J Cardiopulm Rehabil Prev 2019 Aug, doi: 10.1097/HCR.13nulla446.

A strokot túléltek nagyintenzitású edzése az irodalomban kutatás alapján hatásos, előnyös, biztonságos 17 tanulmány alapján. A csúcs-VO2 2,53 ml/kg-mal, a hatperces járástáv 17 méterrel, a maximális járássebesség 0,05 m/sec-mal javult. (Luo et 2019)
Luo L, Meng H, Wang Z et: Effect of a high-intensity exercise on cardiorespiratory fitness in stroke survivors: A systematic review and meta-analysis. Ann Phys Rehabil Med 2019 Aug. doi: 10.1016/j.rehab.2019.07.006.

A nagyartériák áthelyezése és atrial switch műtét után a szív perctérfogat emelését a terhelés alatt a kronotróp inkompetencia gátolja meg. (Iriart és mtsai 2019)
Iriart X, Le Quellenec S, Pillois X et: Heart rate response during exercise predicts exercise tolerance in adults with transposition of the great arteries and atrial switch operation. Int J Cardiol 2019 Aug. doi: 10.1016/j.ijcard.2019.07.054.

A hatperces gyaloglástáv és a maximális belégző nyomás mérése egyszerűbb mint egy spiroergometriás teszt. 256, 57 éves, 31%os ejekciós frakciójú szívelégtelen betegen 10 éves követés során 110 személy halt meg. A maximális VO2 14,9 ml/kg.perc, a PI max 5,5 kPa, a 6MWD 372 méter volt. A követés azt mutatta, hogy a PImax független előrejelző, pontosabb mint a hatpaerces járástáv vagy a bal kamra ejekciós frakció (!!!). (Ramalho et 2019)
Ramalho SHR, Cipriano Junior G, Vieira PJC et: Inspiratory muscle strength and six-minute walking distance in heart failure: prognostic utility in a 10 years follow up cohort study. PLoS On2 2019 Aug. doi: 10.1371/journal.pone.0220638.

A nagyintenzitású interval és a mérsékelt intenzitású folyamatos edzés a krónikus szívelégtelen betegek szívfrekvencia-variabilitására eltérő hatással van: 15 beteg (LVEF 45% alatt) MICT (moderate intensity continuous training) vagy HIIT edzésen vett rész 4 héten át. Csak a HIIT nyomán nőtt meg a HRV nagyfrekvenciájú teljesítmény a 24órás Holter elemzése szerint, nem volt különbség az extrasystolékban, a bal kamra ejekciót csak a HIIT javította, az aerob kapacitás javulása 21 illetve 5% volt (Besnier et 2019)
Besnier F, Labrunée M, Richard L et: Short-term effects of a 3-week interval training program on heart rate variabiity in chronic heart failure. A randomized controlled trial. Ann Phys Rehabil Med 2019;62(5):321-8. doi: 10.1016/j.rehab.2019.06.013.

Edzés Ranolazinnal (Ranexa, USA és Anglia) csökkenti az anginákat, a VO2max növekmény kétszer akkora mint placeboval, nagyobb mértékben csökken a nyugalmi pulzus, az oxigénpulzus (fontos mortalitás-jelző!) négyszer akkorányit javult mint a placebo+edzés csoportban. (Willis et 2019)
Willis LH, Slentz CA, Johnson JL et: Effects of exercise training with or without Ranolazine on peak oxygen consumption, daily physical activity, and quality of life in patients with chronic stable angina pectoris.Am J cardiol 2019 Sep. 124(5):655-60. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.05.063.

A COPD-sek részvétele a rehabilitációban: korlátok és segítő faktorok. (Adherence to pulmonary rehabilitation in COPD: a qualitative exploration of patients perspectives on barriers and facilitators.) Oates GR és mtsai (Alabama): J Cardiopulm Rehabil Prev. 2019;39(5):344-9. doi: 10.1097/HCR13nulla436.

Ötször 24 beteget magukba foglaló csoporttal személyes információk alapján a legfontosabb korlátok a fizikai állapot és a motiváció hiánya, a támogatás hiánya a személyek részéről, közlekedési nehézségek, anyagi korlátok. Segítő tényezők az egészség javulása, a személy elhatározása, a társak és a család támogatása, a rehabilitációt vezető csoport barátságossága és az oktatás. A javaslat: a motiváció fenntartása, a (17%os) dohányzás elhagyása, az egész család oktatása, a közlekedés segítése, rugalmas program-kialakítás, anyagi támogatás.

Maximális oxigén felvétel az ingateszt alapján a krónikus vesebetegeken. (Peak aerobic capacity from incremental shuttle walk test in chronic kidney disease). Xenophontos S és mtsai. J Ren Care 2019;45(3):185-92. doi: 10.1111/jorc.12293.

A kardiorespiratórikus fittség nagyon fontos a krónikus vesebetegségben is, ezért a növekvő sebességű gyaloglás-próbát alkalmazták e célra. A 36, 61 év körüli, nem dializált, 31-es BMI-vel és 25+/-7 ml/perc.m2 eGFR-ű beteg biciklin és az ingatesztben is maximális terhelésen vett részt. A megtett táv és a BMI hányadosa r-0,78-ös korrelációs együtthatóval jelzi az aerob kapacitást: VO2max ml/kg.perc= [0,5688 x (méter/BMI)] + 11,50. A biciklin mért VO2max 19,9 ml/kg.perc azonos a távból számítottal. A megtett táv és a testtömeg szorzata a maximális teljesítményt jelzi.

Apor Péter dr.

A nagyintenzitús interval edzés hatása a kardiorespiratórikus fittségre a strokot túlélőkön: szisztémás áttekintés és meta-analízis. (Effect of high-intensity exercise on cardiorespiratory fitness in stroke survivors: A systematic review and meta-analysis.) Luo L, Meng H, Wang Z et (Qingdao, Kína): Ann Phys Rehabil Med 2019 Aug. doi: 10.1016/j.rehab.2019.07.006.

17 tanulmányt találtak elemzésre méltónak

Effect of pre-discharge cardiopulmonary fitness on outcomes in patients with ST-elevation myocardial infarction after percutaneous coronary intervention. Cai H, Zheng Y, Liu Z et: BMC Cardiovasc Disord 2019 Sep;19(1):210. doi: 10.1186/s12872-019-1189-x

A fázis-I rehabilitáció ST elevációs infarktussal, PCI után, 499 STEMI beteg 11 hónap során vagy a felkínált egyéni rehabilitációban, vagy annak el nem fogadása esetében a csoportos rehabilitációban vett részt. Az egyéni rehabilitációsok a spiroergometriás terhelés alapján sorolt rossz és jobb prognózis szerint is össze lettek hasonlítva.

Az egyéni rehabilitációt végzők körében kevesebb volt a nagy hátrányos szív-esemény (MACE), A ventilációs küszöbnél mért VO2, a széndioxid-ürítésre vonatkozó spiroergometriás mutatók, a végkilégzési gáz-nyomások elkülönültek a jó és a rosszabb prognózisúak között. A VO2 és a légzésmélység fontos prognosztikus mutató.

Apor Péter dr.

Felépülés a vese-átültetés után a kapó és az élő donor esetében — a terheléses vizsgálat tanulsága. (Characterising recovery from renal transplantation and live-related donation using cardiopulmonary exercise testing.) Angell J és mtsai (Univ. of Bristol): Diasabil Rehabil 2019 Oct:1-7. doi 10.1080/09638288.2019.1674387.

28 donor és 24 recipiens teljesítette a kardiopulmonáris terheléses vizsgálatot (spiroergometriát), a Duka aktivitás score-t és az egészségi kérdőívet 7 és 14 héttel a műtét után. A recipiensek kisebb VO2max-szal (18,5 v 23 ml/kg.perc), alacsonyabb anaerob küszöbbel (10,5 ml/kg.perc) rendelkeztek. A 14. hétre a recipiensek anaerob küszöb értéke és fittsége) normalizálódott; s donoroké átmenetileg csökkent 20 százalékkal majd a 14.hétre 15.6.ra emelkedett. A megkapott új vesével gyorsan rendeződnek a vitális funkciók, a donoroké átmenetileg romlik, de ez nem zavarja a vitális funkcióikat.

Apor Péter dr.