Referátumok

A fizikai aktivitás meghatározói a hátrányos helyzetű csoportokban: áttekintés
2019.10.18

Correlates of physical activity among disadvantaged groups: a systematic review
Craike M és mtsai (melinda.craike@vu.edu.au). Amer J Prev Med 2019;57(5):700-715. doi: 10.1016/j.amepre.2019.06.021.

Hetvenhárom tanulmányt elemeztek, amelyek a szocio-ökonómiailag rosszabb helyzetben lévők fizikai aktivitásáról szóltak. Legtöbb a keresztmetszeti vizsgálat. Ezek egyrészében nem pontosították a testmozgást, másokban a szabadidős aktivitást kérdezték. Az önmegítéléses egészség, a funkcionális kapacitás pozitívan korrelál a nem pontosított fizikai aktivitással. A mentális egészég, a testmozgás szubjektív öröme jellemzi a szabadidőben aktívakat. Koncentrálni érdemes a szabadidőben végzett testmozgásra — a munkahelyi, testi munka kevéssé korrelál az egészség-mutatókkal — a férfiakra, hosszú és követéses vizsgálat szükséges, a testmozgás hasznaira és a psychés állapotra is adatokat kell gyűjteni.

Referens: a testmozgás eredményességének mércéje az aerob kapacitás és a mozgatórendszer funkcionális állapotának javítása — tehát alapvetően ezeket kell(ene) mérni, ezekkel korreláltatni a psychés, a kognitív … jellemzőket.

Apor Péter dr.