Referátumok

A beszédképesség (fit to speek) megtartása az egészséges öregedéssel, a fittséggel arányos
2018.02.02

Physical fitness is associated with reduced language decline in healthy ageing
Segaert Katherine és mtsai (School of Psychology, University of Birmingham; E-mail: k.segaert@bham.ac.edu.): doi: 10.1101/197095.

Ahogy öregszünk, egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy ott van a szó a nyelvünk hegyén, de mégsem tudjuk kimondani. (Tip-of-the tongue-jelenség.) Vajon összefügg-e ez a tünet az aerob fittséggel? Az aerob fittség biztonságosan, aránylag gyorsan javítható – már 6 hét edzés is növeli – kis költséggel megoldható a javítása és fenntartása, társas kapcsolatokat jelenthet stb. Az egyéb gondolkodás-területen--kognitív kontrol, végrehajtó funkciók, térlátás-memória, tanulási és feldolgozási sebesség – sok vizsgálat igazolja a nagyobb aerob fittség pozitív együtt járását a jobb észjárással.

A frontális és temporális régiók perfúziója, strukturális integritása kapcsolatban van az aerob fittséggel. A beszédkészség e régiók működésében szerveződik, a szó-találási a bal inzula funkcionális aktiváltságától, strukturális állapotától függő viszonyban van.

Az emelkedő terhelés során mért oxigén-felhasználás mértékével jellemzett aerob kapacitás és a szó-találás közötti kapcsolat a fiatalokon sokkal gyorsabb, mint az egészséges időseken, a kapcsolat lineáris. A szókincs nagysága kedvezően csökkenti a szótalálási nehézséget, a tanultság foka nem befolyásolja azt.

E témában ez az első vizsgálat – írták a Szerzők. (Javul-e a beszédkészség a fittség növelésével? – erre nem tér ki ez a tanulmány.)

Apor Péter dr.