Referátumok

Dewey FE és mtsai: Az ANGPTL3 genetikai és farmakológiai inaktivációja és a kardiovaszkuláris betegségek
2017.08.04

Genetic and pharmacologic inactivation of ANGPTL3 and cardiovascular disease
Dewey FE és mtsai (NEJM 2017;377:211-21. DOI:10.1056/NEJMoa1612790.

Az angiopoietin-like3-at kódoló ANGPTL3 egy funkcióját veszített variánsa együtt jár az alacsony lipidszinttel. Előállították az antagonistáját is—vajon csökkenti a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát? A DiscovEHR humán genetikai tanulmányban a funkcióját veszített variást adták 13ezer betegnek és negyvenezer kontrol személynek, majd négy tanulmány 23 ezer beteg és 107ezer kontrol személy adatait elemezték. A humán monoklonális antigén: evinacumab hatását dizlipidémiás egereken és egészséges, de emelkedett trigliceriddel bíró személyeken is vizsgálták. A heterozygota, funkciót veszített ANGPTL3-mal bírók TG, LDL-C és HDL szintje alacsonyabb. A koronária-betegek között 0,33%, az egészségesek között 0,45% volt az ilyen személy. Az egereken az evinacumab dózisfüggően csökkentette az atheroszklerozist. Az éhomi TG-t akár 76 százalékkal, az LDL-C-t 23%kal csökkentette az evinacumab.

Cardiovascular and metabolic effets of ANGPTL3 antisense oligonucleotides
Graham MJ és mtsai: NEJM 2017;377:222-32. DOI: 10.1056/NEJMoa1701329.
Hathetes kezelés során antisense oligonukleoidokkal—amelyek az ANGPTL3 messenger RNA-ját blokkolják—a 44 személy egyszeri vagy többszöri 10-20-40-60 mg szert kapott hat hétig. Az ANGPTL3 a kiindulási érték 46-84 százalékára csökkent, a triglicerid csökkent 33-63%kal, az LDL-C 28-60 százalékkal, az apolipoprotein B és C-III is jelentősen. Három személyen jelentkezett fejfájás vagy szédülés, egyéb mellékhatást nem tapasztaltak.