Referátumok

Babu A. S. és mtsai: Az ambuláns kardiális rehabilitáció a világban
2017.04.11

Advocacy for outpatient cardiac rehabilitation globally
Babu A. S. és mtsai (abrahambabu@gmail.com), BMC Health Serv Res 2016;16(1):471. doi: 10.1186/s12913-016-1658-1.International Council of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation--Free paper. OH 2017 apr 4.

A kardiovaszkuláris betegségek (CVD) a vezető halálokok szerte a világban, a rehabilitáció (CR) evidenciákon alapuló eljárás a visszaesés elkerülésére, a jobb életminőség elérésére.

Huszonöt országban (58% a magas jövedelműekben) a költségeket 61%ban a kormány, 55%ban a betegek, 52%ban a biztosító társaságok állják, 39%ban megosztva a betegek és egyéb források között. A költségek visszatérítése nem egyforma és nem elégséges.

A CVD a dysability-adjusted life years (DALY-s) tíz százalékáért felel, a fejlettebb országokban 18%ért, a vezető ok a munkaképesség-csökkenésben. A rehabilitáció „mindazon eljárások összege, amelyek kedvezően befolyásolják az okokat, segítik a lehető legjobb testi és psychikai-mentális állapot elérését, a lehető legjobb helyzet elérését a társadalomban.” A fejlett országokban 25%kal csökkenti a morbiditást és mortalitást, a kevésbé fejlettekben a rizikó faktorok mérséklésében van a haszna. Ennek ellenére kevéssé fejlett a kardiális rehabilitáció (CV) a világban: az országoknak csupán 38,8 százalékában létezik, főleg a gazdagabbakban, ott is egy program jut százezer személyre, a rászorulók 36,5 százaléka vesz részt ilyenben—ez is csak a gazdag országokban. A rászorulók több mint fele csak 3 országban kerül be ilyenbe—a USA-ban 12,2%. Mindezek a költségtérítés hiányosságai miatt vannak így—írja a közlemény. Erről keveset tud az International Council. A kormány 61%ban, a biztosítók 52%ban, 23%ban egyéb támogatás, 55%ban a betegek zsebe állja a költségeket.

A CR melletti kiállást, érvelést, propagálást szorgalmazza a közlemény. Tudatosítani kell a CR pozitív szerepét, szakmai és népszerüsítő közleményekkel is. Ezekhez megfelelő személyeket kell találni, közösségi embereket akikre hallgatnak. A szakmai és szervezői résztvevők egyöntetű hangon szóljanak, szervezett tervvel lépjenek fel amely a célokat, a stratégiákat, a költségtérítést stb. is taglalják. A kommunikációs módszereket táblázat ismerteti. Az intézeti és otthoni, a modern eszközöket hatékonyan használó programokat kell vázolni, támaszkodva az ismertetendő pozitív eredményekre.

Az Európai Unióban 106 milliárd Eu az évi CVD betegellátás költsége, 26 milliárd a mortalitás, 18 milliárd a betegség, 43 az informális költség –összesen 196 milliárd. Az USA-ban egy CV beteg 4734 dollár—ha 2040-re 40,5% lesz a CV betegek aránya, az évi költség 273 milliárdról 800-ra nő. A kardiális rehabilitációval egy megőrzött életév 4950 dollárba kerül, költségmegtakarító beavatkozás Európában! (Táblázatban a részletek.). A fejletlenebb országokban sok hiányosság miatt kevésbé költséghatékony a rehabilitáció.

Apor Péter dr.