Referátumok

Apor Péter, Babai László: Öregedés-teljesítőképességromlás
2014.01.06

Az izomerő, a mozgáskivitelezés, az aerob fittség, a kognitív funkciók hanyatlásának lassítása fizikai aktivitássa

Apor Péter dr1, 2, Babai László dr3

Semmelweis Egyetem, Testnevelés és Sporttudományi Kara1;Sportkórház2,
Primamedika3, Budapest

dr. Apor Péter: Budapest, 1016, Czakó u 9.
p.apor.md@gmail.com

Összefoglalás:
A korosodással romló izomerő, járásgyorsaság, mozgáskivitelezés, kardiorespiratorikus teljesítőképesség prognosztikus jelentőséggel bír az életkilátásokra vonatkozóan. A jobb életminőség, az önálló életvitel lehetőségének fenntartása érdekében idős korban is használni, „edzeni” kell a testi (és szellemi) képességeinket. A legfrissebb irodalmi adatokból szemez a közlemény.

Kulcsszavak:
izomerő, markoló erő, járásgyorsaság, egyszerű mozgásos tesztek, aerob kapacitás, aerob állóképesség a korosodással, kognitív funkciók javulása a fizikai edzés hatására.

Summary:
Declination of muscle force with aging, walking speed, motoric coordination, simple motoric tests, aerobic capacity and endurance have prognostic content for life expectancies. By a proper use—training—we can slacken the speed of aging, including the loss of cognitive functions. Recent findings are summed up.

Key words:
muscle force, hand dynamometry, walking speed, simple motoric tests, aerobic capacity and endurance, improvement of cognitive functions, physical exercises.


A korfa („kórfa”) alakulása előreveti, hogy az időskor problémái fokozottan kerülnek előtérbe. Biológiai törvény, hogy az ésszerű használat fejleszti a funkciókat—szemben a gépekkel, nem koptatja azokat. Ez érvényesül az élet folyamán is, koraibb életéveinkben a kifejlesztés, a későbbiekben a megőrzés szükségeli a funkcióink használatát. Életműködéseink színvonala jelzést ad a várható élettartamra is.

Az idősödést a mozgásos funkciók is jelzik: a járás sebessége mint a fittség tükrözője,az egyensúlyozás, a vázizomzat tömege és ereje, az összetett motorikus feladatok teljesítése romlik az időseken, ahogyan a kardiorespitratorikus és általában a testi funkcók is, és a kognitív funkciók is hanyatlanak, de korántsem azonos mértékben vagy sebességgel. A funkciók romlásának dinamikáját ismertető egyik legfrissebb áttekintés [1]. egyúttal az excentrikus izomfejlesztés hasznát és hátulütőit is hangsúlyozza.

A motorikus fittséget az izomerő és a koordinatív, ügyességi mozgásos teljesítmények, a kardiorespiratórikus fittséget a többperces, a maximálisig emelkedő teljesítmény illetve az ennek során mért oxigén felvétel jellemzi.

Az izom erejét a markolóerővel könnyen lehet jellemezni, amely specifikus edzettség (vízszerelő, esztergályos, földműves stb szakmát időskorig űzése) híján tükrözi az általános izomerőt. Finnországban 3594, 5-91 éves férfi és nő 29 éves követése (3043 elhalálozás) azt mutatja, hogy a 30 feletti BMI a 70 év alatti korosztályban 14%kal növeli a meghalás esélyét, de az ennél idősebbeknél már javítja az életkilátásokat 23-24 %kal. (Az idős embert már nem szabad fogyókúrának, fogyó programmnak alávetni.) Viszont a nagyobb szorítóerő a 70 éves kor alatt 11%kal, az idősebbeken 22%kal jobb életkilátásokat jelez a normálsúlyú, átlagos szorítóerejűekkel szemben. A nagyobb szorítóerő minden korcsoportban és testösszetétel mellett kedvezőbb kilátásokkal bíztat [2].

Az izomfogyás nem szokott egyenletes lenni. A combizom vastagságot három helyen mérve és összevetve a cikk-cakk gyaloglás teljesítménnyel, a feszítőerővel, a lábújj-megragadással és a kéz markoló erejével, csak laza kapcsolat adódott az izomvastagság és az erőmutatók között [3]. (Specifikus erőnek nevezzük az izom keresztmetszetre eső maximális erőkifejtést, amely az izom minőségének és szerkezetének egy mutatója, s amely a specifikus edzettséggel jelentősen nő.)

A csak aerob jellegű tréning—a futás—nem eléggé tartja fent az izomerőt és izomtömeget, emiatt az időskorban különösen fontos az egyébként mindenkinek ajánlott rezisztencia edzés hetente legalább kétszer [4], a legalább heti 150 percnyi lihegtető, állóképességi testmozgás mellett [5]. A 75 éves és idősebb hispan személyek körében azok halnak meg hamar, akik nem is képesek végrehajtani a gyaloglás-próbát, a székből ismételt felállást, az egyensúly-tesztet [6].

A nagyon idősek számára is nagyon hasznos az erő, az izomzat fejlesztése, például rezisztencia köredzés révén. Romero_Arenas és mtsai [7] összefoglaló cikke erről szól. Az aktivitás segít megőrizni a posturális kontrollhoz szükséges propriocepciót a hetvenes életévekben is [8].

Nem csak az izomtömeg őrzése és a nagyobb aerob kapacitás a gyümölcse az élethosszig végzett fizikai aktivitásnak, hanem a gyulladásos jelzők alacsonyabb szintje is, a normálisnak tekintett határokon belül [9]. A nem nagyintenzitású aerob terhelés az antioxidáns kapacitást is növeli az időseken [10].

Idős korban az aktivitás csökkenésének egyik oka/ürügye a lábfájás, amely visszaveti a gyaloglás, a guggolások—mint erőt megőrző aktivitások—gyakoriságát, azonban az eszközös láberősítés kevéssé fokozza a csípő- térd-oka panaszokat [11]. Egy 84 éves, csípőtörött nőbeteget a Pilates gyakorlatokkal hoztak járóképes állapotba [12]. A vízben torna—különösen ha egyenetlen medencefenéken kell járni—hatékonyan mérsékli az elesések ismétlődését [13].

A frailty állapot (törékeny, elesett),-- amely mintegy húsz teszttel írható le, legtöbbjük a fizikai megjelenést (ráncosság) és a mozgásos teljesítményt (inaktivitás, kimerülés, lassú járássebesség, izomgyengeség) veszi figyelembe-- hamar vezet szívelégtelenséghez Khan és mtsai szerint [14].Ezek miatt az ápolást és az aktivizálást nemhogy csökkenteni, hanem fokozni kell [15]. Az időskori testi és psychés funkcióromlás olykor a gyógyszer mellékhatások miatt következik be, Koyama és mtsai [16] szerint elsősorban az antikolinerg szerek szedése következtében.

Adatok a markolóerő klinikai jelző értékéről és egyéb egyszerű próbákról

A markolóerő normálértékeit Budziarek és mtsai [17], Luna-Heredia [18], az évtizedek során észlelt alakulását Silverman [19] közleményében találhatjuk meg. A 18-25 éves nők 27,7+6-4,3 kg-mal, a férfiak 44,8+/-6,6 kg-mal képesek szorítani [20].A kezdetben 30 éves és idősebb 1890 személy 22 éves követése a 31-41.éves kor kötött évi 3,5 Newton markolóerő csökkenést talált, ami később gyorsul kb. 7,3 N/évre, majd a 75 éves kor táján stabilizálódik. A nőké a 45 éves korig évi 2, majd a 80-as évekig évi 4 Newtonnal csökken [21]. A 75 éves és idősebbeken a markolóerő és járássebesség alsó negyede a bármelyokú és kardiovaszkuláris halálozást 3,55-ös és 11,55-ös esélyaránnyal jelzi, a markolóerő gyengesége az infekciókra hajlamot is. A járássebesség önmagában is elegendő jelzést ad [22]. Egy 85 éves populáció-mintában a 6,5 éven belüli elhalálozást a gyenge markolóerő jelezte: a kor és a koleszterin szint által jelzett kilátásokat 5-6 százalékkal javította minden 1 kg-nyi markolóerő többlet, 2 százalékkal minden kg-nyi lábfeszítő erőtöbblet [23]. Az 56-68 éves korban nagy szorítóerőt mutató és igen idős kort megélt anyától született férfiak között volt a legkisebb a halálozási arány 44 éven át [24]. Az időskori mozgásszegénységet sokan a fáradással mentegetik. Az összes 1905-ben született dán lakos háromszori vizsgálata 1998 és 2003 között a markolóerőt kisebbnek találta azokon, akik nagy fáradékonyságot panaszoltak, ők nagyobb eséllyel voltak inaktívak [25].

A Costa Rika-beli idősek mortalitását legjobban a markolóerő, a kilégzési peak flow és a járássebesség, a vérből a CRP, a HbA1c és a dehidroepiandrosteron szulfát jelezte, a vérnyomás és a koleszterin szint nem bírt jelentős jelző értékkel 2313 személy követése, 564 haláleset elemzésével [26]. A 24órás Holterből a szívfrekvencia-szóródás mutatói közül csak az LH teljesítmény korrelált a halálozással a cukorbetegek15,5 éves kísérése során, de ezt felülmúlta az egyszerűbb tesztek jósló ereje, úgymint a Valsalva ratio, a felállásra adott pulzusválasz, a be/kilégzés arány, az ortosztatikus vérnyomásváltozás és a markolás során a vérnyomásemelkedés közös értékelése [27].

A krónikus vesebetegek esetében a markolóerő aránylag megtartott volt, míg a többi teljesítmény mintegy egyharmaddal gyengébb a korosztályénál. A hatperces járástávban minden 0,1 m/mp-cel lassabb, a TUAG tesztben (timed up and go; 28) minden 1 mp-cel hosszabb teljesítés 26 illetve 8%-kal nagyobb rizikót jelent a 61 éves 2.-4. stádiumú, átlag 41-es eGFR-rel bíró vesebetegeken [29]. A vesebetegség prognózisát a markolóerő független prediktorként pontosabban mutatja, mint a protein-energiahiány mutatói: az 1-5. stádiumban a férfiaknál 24,6 kg, a 3b-5. stádiumban 20,15 kg, a nőkön 10,15 kg a válaszvonal a jobb és rosszabb kimenetelt jelző markolóerő között [30]. Ugyancsak a dializált vesebetegek izomminőségét (DEXA-val mért izomtömeg a karon) és markolóerejét találták előrejelzőnek Yoda és mtsai [31], függetlenül a koruktól, az albumin szintjüktől és hogy cukorbetegek-e.

A COPD-s, II-IV COLD stádiumú 409 betegen a Sit-To-Stand teszt 0,58, a markolóerő 0,84 esélyaránnyal jelzi a kétéves mortalitást és az egészség-vonatkozású életminőséget. A sit-to stand tesztet találták a legjobb jelzőnek az obezitás mértéke, a diszpnoe, a FEV1 ellenében Puhan és mtsai [32] a svájci vizsgálatban.

A műtét előtt alacsonynak talált markolóerő nagyobb morbiditást, nagyobb mortalitást és hosszabb ápolási időt vet előre az erről szóló közlemények áttekintése szerint [33]. Azonban a szorítóerő általános jelző-értéke ellen is szól megfigyelés: a sebészeti intenzív őrzőben a manuális megítéléssel jellemzett általános erő mutatott jobb egyezést a mortalitással, az őrzés tartamával, a lélegeztetés szükségességével, és nem a markolóerő [34]. A perifériás artéria betegeken a lábszárizomzat CT-képe, a láberő, a talpi hajlítóerő és a kéz markolóereje a kar-boka indextől és egyéb mutatóktól függetlenül jelzi a bármelyokú halálozást [35].


Az állóképességi teljesítőképesség alakulása és edzhetősége a korosodással

Az aerob állóképesség mint a legfontosabb életfunkció, a légzésnek, a szív munkájának, az erek és a vér oxigén szállításának, az izmok enzimkapacitásának együttes tükre, melynek mértékét az oxigén transzportban résztvevő szervrendszerek leggyengébb láncszeme—a „palacknyak”-- szabja meg. A második életdekád után fokozatosan csökken a fittség [36], hacsak nem lassítjuk fizikai aktivitással a leépülést. A csökkenés mértéke a nem-sportolókon dekádonként 1,5, a szabadidős sportolókon 1, a maratonistákon és egyéb állóképességi sportolókon fél százalék körül van egészen a hetvenes évekig, és emellett a sportolóké akár kétszer olyan magasról indul, mint a nem-edzetteké. A tartós teljesítmények elsősorban a szív-érrendszer funcióképességén múlnak. A szív alkalmazkodásáról az élethosszig folytatott edzés során friss áttekintést Kwak [37, 38] cikkeiben olvashatunk. Idősebb korban persze a kardiorespiratórikus alkalmazkodás korlátoltabb, mint a fiatalokon: például a nyolchetes bicikli-edzés a VO2max 13 illetve 6 százalékos, a verővolumen 19 illetve 11 százalékos növekedésével járt a fiatalokon illetve a hatvanéveseken [39].

Az állóképesség és az izomzat edzéséről az időskorban

A hatalmas nőtt népszerűségre szert tett maraton-futás százezreknek jelent napi mozgásfeladatot. A futáseredmények elemzése azt mutatja, hogy az 55 éves korig alig csökken a teljesítmény, sőt a 65-69 évesek egynegyede gyorsabb, mint az 54 évesnél fiatalabbak fele. „Idősek is elkezdhetik”: az 50 felettiek egynegyede csak az utóbbi öt-hat évben kezdett hosszútávú versenyt futni [40, 41]. Az öregedést lehet gyorsítani, de inkább lassítsuk—szól a kölni TF kutatóinak tanácsa. A New York City Marathon résztvevőinek száma folyamatosan nő, a 64 évesnél idősebb férfiak és a 44 évnél idősebb nők egyre rövidebb idő alatt teljesítik a távot, így valószínűleg még nem érték el az élettani határokat ezekben a korosztályokban. A férfiak és nők közötti teljesítmény-különbség valamennyi korosztályban azonosan fennáll [42]. A maratonfutást elhatározók hatéves futó előzménnyel kezdtek az előkészítő programmnak (Houston Fit Marathon Training). Egyharmaduk BMI-je 25 felett volt, 52 százalékuk nem futott még 42 kilómétert, és 16 százalékuk negyed éve még ülő életmódot élt. 11 km/ó körüli sebességet tűztek ki maguknak a legtöbben. Egyharmaduknak voltak sérüléseik, ezek nagyrésze a programm kezdetekor is érezhető volt—tehát nagyon sokan szorulnak tanácsra, hozzáértő felkészítésre [43].

Az agyműködést, a mentális funkciókat időskorban is javítja a tartós, állóképességi jellegű fizikai aktivitás. A heti 3x1 órás, három hónapig tartó felügyelt aerob edzésperiódus a vérátáramlást fokozta a mellső cinguláris régióban, javult az azonnali és a késleltetett memória-teljesítmény, és persze az aerob kapacitás is az 57-75 éves, egészséges személyen [44]). A koronária betegek, a szívelégtelenségben szenvedők agyi szürkeállománya—korrelálva az aerob kapacitásukkal—megfogyatkozik, míg a rehabilitációs edzésprogram a superior frontális és temporális gyrusban és a hátsó cerebellumban és a helyettesítő motoros területeken helyreállítja a szürkeállományt [45]. A funkcionális MRI-vel és a transzkraniális mágneses stimulálással az egykezes tevékenység során az agyféltekék közötti gátlást vizsgálták, ami a fizikailag inaktív 40-60 éves személyeken már romlik, míg az aerob aktivitást rendszeresen végzőké nem különbözött a fiatalokétól [46].

A megmért maximális oxigén felvétel mellett neuropszihológiai vizsgálatokat is végeztek 1400, 19-94 éves személyen, és ezeket 18 éven át megismételték akár hatszor. A nagyobb aerob kapacitású személyek jobbak voltak a verbális és vizuális memória és a kognitív szűrő tesztekben is [47]. A Thai Chi és a meditáció hívei ezeket a gyakorlatokat hasznosabbnak tartják, mint az aerob edzést az exekutív funkciók megőrzésére [48.

Az idézett források


[1]. Gault ML, Willems MET: Aging, functional capacity and eccentric exercise training. Aging and Disease 2013;4(6):151-63.


[2]. Stenholm S, Mehta NK, Elo IT et: Obesity and muscle strength as long-term determinants of all-cause mortality—a 33 year of follow-up of the mini-finland health examination study. Int J Obes (London) 2013 Nov 15, doi:10.1038/ijo.2013.214.


[3]. Abe T, Ogawa M, Thiebaud RS et: Is muscle strength ratio a criterion for diagnosis of site-specific muscle loss? Geriatr Gerontol Int 2013 Nov 15, doi: 10.1111/ggi.12179.


[4]. Marcell TJ, Hawkins SA, Wiswell RA: Leg strength declines with advancing age despite habitual undurance exercise in active older adults. J Strength Cond Res 2013 Nov 20.


[5]. American College of Sports Medicine (2000). Guideline for exercise testing and prescription (6th ed). Philadelphia, Lippincott, Williams and Wilkins.


[6]. Panas LJ, Siordia C, Angel RJ et: Physical performance and short-term mortality in very old Mexican Americans. Exp Aging Res 2013;39(5):481-92.


[7]. Romero-Arenas S, Martinez-Pascual M, Alcarez PE: Impact of resistance circuit training on neuromuscular, cardiorespiratory and body composition adaptations in the elderly. Aging Dis 2013;4(5):256-63.


[8]. Maitre J, Jully JL, Gasnier Y, Paillard T: Chronic physical activity preserves efficiency of proprioception in potural control in older women. J Rehabil Res Dev 2013;50(6):811-20.


[9]. Mikkelsen UR, Couppé C, Karlsen A et: Life-long endurance exercise in humans: Circulating levels of inflammatory markers and leg muscle size. Mech Ageing Dev 2013 Nov 25. doi:10.1016/j.mad2013.11.004


[10]. Bouzid MA, Hammouda O, Matran R et: Low intensity aerobic exercise and oxidative stress markers in older adults. J Aging Phys Act 2013 Nov 13.


[11]. Harada K, Shibata A, Oka K, Nakamura Y: Associaation of muscle-strengthening activity with knee and low back pain. J Aging Phys Act 2013 Dec 4.


[12] Stivala A, Hartley G: The effects of Pilates-based exercise rehabilitation program on functional outcome and fall risk reduction in an aging adult status-post traumatic hip fracture due to fall. J Geriatr Phys Ther 2013 Nov 25.


[13] Kim SB, O,SullivanDM: Effects of aqua aerobic therapy exercise for older adults on muscle strength, agility and balance to prevent falling during gait. J Phys Ther Sci 2013;25(8):923-7.


[14] Khan H, Kalogeropoulos AP, Georgiopoulos VV et: Frailty and risk for heart failure in older adults: The health, aging, and body composition study. Am Heart J 2013166(5):887-94.


[15] Afilalo J, Alexander KP, Mack MJ et:Frailtí assessment in the cardiovascular care of older adults. J Am Col Cardiol 2013 Nov 18, doi: 10.1016/j.jacc.2013.09.070.


[16] Koyama S, Steinman M, Ensrud K et: Long-term cognitive and functional effects of potentially inapproptiate medications in older women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2013 Nov 29.

[17]. Budziareck MB, Pureza Duarte RR, Barbose-SWilva MC: Reference values and determinants for handgrip strength in healthy subjects. Clin Nutr 2008;27(3):357-62.


[18]. Luna-Heredia E, Martin-Pena G, Ruiz-Galiana J: Handgrip dynamometry in healthy adults. Clin Nutr 2005;24(2):250-8.


[19] Silverman IW: The secular trend fot grip strength in Canada and the United States. J Sports Sci 2011;29(6):599-606.


[20] Montalcini T, Migliaccio V, Yvelise F et: Reference values for handgrip strength in young people of both sexes. Endocrine 2013;43(2):342-5.


[21] Stenholm S, Harkanen T, Sainio P et: Long-term changes in handgrip strength in men and women—accounting the effect of right censoring due to death. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2012;67(10):1068-77.


[22] Chen PJ, Lin MH, Peng LN et: Predicting cause-specific mortality of older men living in the Veterans home by handgrip strength and walking speed: a 1-year, prospective cohort study in Taiwan. J Am Med DirAssoc 2012;26(6):517-21.


[23] Takata Y, Ansai T, Soh I et: Physical fitness and 6,5-year mortality in an 85-year-old community-dwelling population. Arch Gerontol Geriatr 2012;54(1):28-33.


[24] Rantanen T, Masaki K, He Q et: Midlife muscle strength and human longevity up to age 100 years: a 44-year prospective study among a decedent cohort. Age (Dordr 2012;34(3),563-70.


[25] Manty M.Ekman A, Thinggaard M et: Indoor mobility-related fatigue and muscle strength in nonagerians: a prospective longitudinal study. Aging Clin Exp Res 2013 Dec 3.


[26] Rosero-Bixby L, Dow WH: Predicting mortality with biomarkers: a population-based prospective cohort study for elderly Costa Ricans. Popul Health Metr 2013;10(1):11.


[27] May O, Arildsen H: Simple function tests for autonomic neuropathy have a higher predicitve value on all-cause mortality in diabetes compared to 24-h heart rate variability. J Diabetes Complications 2012;26(3):246-50.


[28] Segura-Orti E., Martinez-Olmos FJ: Test-retest reliability and minimal detectable change scores for sit-to-stand-to sit tests, the six-minute walk test, the one-leg heel-rise test, and handgrip strength in people undergoin hemodialysis. Physical Therapy 2011;91(8):1244-52.


[29] Roshanravan B, Robinson-Cohen C. Patel KV et: Association between physical performance and all-cause mortality in CKD. J Am Soc Nephrol 2013;24(5):822-30.


[30] Chang YT, Wu HL, Guo HR et: Handgrip strength is an independent predictor of renal outcomes in patients with chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2011;26(11):3588-95.


[31] Yoda M, Inaba M Okuno S et: Poor muscle quakity as a predictor of high mortality independent of diabetes in hemodialysed patients. Biomed Pharmacother 2012;66(4):266-70.


[32] Puhan MA, Siebeling L, Zoller M et: Simple functional performance tests and mortality in COPD. Eur Respir J 2013;42(4):956-63.


[33] Sultan P, Hamilton MA, Ackland GL: Preoperative muscle weakness as defined by handgrip streghth and postoperative outcomes: a systematic review. BM Anaesthesiol 2012;12:1


[34] Lee JJ, Waak K, Grosse-Subdrup M et: Global muscle strength but not grip strength predicts mortality and length of stay in a genaral population in a surgical intensive care unit. Phys Ther 2012;92(12(:1546-55.


[35] McDermott MM, Liu KK, Tian L et: Calf muscle characteristics, strength measures, and mortality in peripheral arterial disease: a longitudinal study. J Am Coll Cardiol 2012;59(13):1159-67.


[36] Astrand PO, Bergh U, Kilbom A: A 33-year follow-uo of peak oxygen uptake and related variables of former physical education students. J Appl Physiol 1997;82(6):1844-52.


[37] Kwak HB: Effects of aging andexercise training on apoptosis in the heart. J Exerc Rehabil 2013;9(2):212-9.


[38] Kwak HB: Aging, exercise, and extracellular matrix in the heart. J Exerc Rehabil 2013;9(3):338-47.


[39] Wang E Naess MS, Hoff J et: Exercise-training-induced changes in metabolic capacity with age: the role of central cardiovascular plasticity. Age (Dordr) 2013 Nov 16.


[40]. Leyk D, Erley O, Georges W et: Performance, training and lifestyle parameters of marathon runners aged 20-80 years: results of the PACE study. Int J Sports Med. 2009;30(5):360-5.


[41] Leyk D, Rüther T, Wunderlich M et: Physical performance in middle age and old age: good news for our sedentary and aging society.Dtsch Arztebl Int 2010;107:809-16


[42] Lepers R, Cattagni T: Do older athletes reach limits in their performance during marathon running? Age (Dordr) 2012. ;34(3):773-81.


[43] Chorley JN, Cianca JC, Divine JG, Hew TD: Baseline injury risk factors for runners starting marathon training program. Clin J Sports Med 2002;12(1):18-23.


[44] Chapman SB, Aslan S, Spence JS et: Shorter term aerobic exercise improves brain, cognition, and cardiovascular fitness in aging. Front Aging Neurosci 2013;12(5):75.


[45] Anozodo UC, Shoemaker JK, Suskin N, St Lawrence KS: An investigation of changes in regional gray matter volume in cardiovascular disease patiens, pre and post cardiovascular rehabilitation. Neuroimage Clin 2013;6(3):388-95.


[46] McGregor KM, Nocera JR, Sudhyadhom A et: Effect of aerobic fitness on aging-related changes in interhemispheric inhibition and motor performance. Front Aging Neurosci 2013:5:66.


[47] Wendell CR, Gunstad J, Waldstein SR et: Cardiorespiratory fitness and accelerated cognitive decline with aging. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2013 Nov 5.


[48] Hawkes TD, Manselle W, Woolacott MH: Cross-sectional comparison of executive attention function in normally aging. Long-term T,ai Chi, Meditation, and aerobic fitness practitioners versus sedentary adults.J Alters Complement Med 2013 Nov 28