Referátumok

Ribeiro F és mtsai: A fizikai tréning növeli az interleukin-10-et az akut szívinfarktus után
2012.12.12

Exercise training increases interleukin-10 after an acute myocardial infarction: a randomised clinical trial

University of Porto: Rua Dr Placido Costa, 91,4200.450 Porto, Portugal
E-mail:fernando.silva.ribeiro@gmail.com
Int. J. Sports Med 2012;33:192

Az arterioszklerózis az endotél diszfunkció és a krónikus gyulladás progressziójával vezet a szervkárosodáshoz, s e folyamatok biomarkerei előrejelzőek. A sejtadhéziós molekulák, a cytokinek sora, akutfázis jelzők, pro-atherogén enzimek, a nagyérzékenységű C-reaktív protein, az immunglobulin szupercsalád tagjai mint az intercellular adhéziós molekula-1 (sICAM) és vaszkuláris cell adhesion molecule-1 (vICAM) a folyamat állását tükrözik. Portugáliában a szívbeteg rehabilitációba az edzést még alig használják. Az edzés ezekre a biomarkerekre is hatással van, ezek profiljának alakulása is jelzi a hatást és a prognózist. Az edzés csökkenti a keringő CRP-t, az iCAM és vICAM szintet, a pro-inflammatorikus cytokineket (IL-1 és IL-6), és emeli a gyulladásellenes cytokinek (IL-10) koncentrációját.
Akut szívinfarktuson átesett 42 beteget random a kontrol illetve az edzést végző csoportba osztva, az edzést a kórházból elbocsájtás után 5 héttel kezdve 8 héten át heti három alkalommal végezték. Az edzés főrészében biciklin vagy futószalagon fél órás, a maximális pulzusszám 65-75 százalékát kiváltó terhelés történt. A betegek mozgásérzékelőt viseltek (actigraph) a heti mozgásmennyiség regisztrálására.
Nem változott számottevően egyik csoportban sem a testtömeg (-0,7 kg), az ejekciós frakció, a lipidprofil, a vérnyomás. Az edzést végzők nyugalmi pulzusszáma 5,5-tel csökkent. Nem változott a CRP és az IL-6, míg az IL-10 az edzést végzők csoportjában emelkedett 7,0-ről 8,3 pg/ml-re, a 20 betegből 16-nál. A sICAM és vCAM szintjének növekedése nem szignifikáns. Az aerob kapacitás (módosított Balke protokol a futószalagon) 33,9-ről 36,9 ml/kg.perc-re nőtt, csak az edzést végzőkön. (Ref.: Ez kiemelkedően magas érték—az infarktuson átesettek fittsége lényegesen alacsonyabb szokott lenni.)
A gyulladásellenes IL-10 és az endotél funkciókra utaló adhéziós molekulák érdemesek az edzéshatás monitorozására.
Referens megjegyzése: Ribeiro és mtsai az Int J Cardiol. 2010;141:306-318 oldalain áttekintették az edzés hatásait a fenti mutatókra.


Apor Péter dr.