Referátumok

Kai P. Savonen, Vesa Kiviniemi, Jari A. Laukkanen és mtsai: Kronotróp inkompetencia és mortalitás ismert vagy gyaníthatóan coronaria beteg középkorú férfiaknál
2009.09.29

Szerzők: Kai P. Savonen, Vesa Kiviniemi, Jari A. Laukkanen és mtsai.
European Heart Journal 2008; 29:1896-1902.

A terheléses vizsgálat során észlelt nem megfelelő frekvencia emelkedés, vagyis a kronotróp inkompetencia coronaria betegeknél adverz kardiális események prediktora. A finn szerzők tanulmányukban arra keresték a választ, hogy a terheléses vizsgálat egy meghatározott szakaszának, így a maximális terhelés 40-100 %-os szintjéig regisztrált frekvenciaemelkedés (HR40-100) jobb prediktora-e a halálozásnak, mint a teljes frekvencia növekmény. A Kelet-Finnországban jelenleg is zajló Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study-ban résztvevő páciensek adatait dolgozták fel. 294 középkorú ismert, ill. gyaníthatóan coronaria beteg, féri adatait dolgozták fel, akik nem részesültek beta-blockoló terápiában. A betegeknél tünethatárolt terheléses vizsgálat történt. Meghatározták a nyugalmi, a terhelés 40 %-ánál, valamint max. szintjénél a szívfrekvenciát. A követési idő átlag 11 éve alatt 61 halálesetet regisztráltak. A vizsgálat alapján, melyben a COX multivariáns regressziós modellt használták a HR40-100 a halálozás független prediktorának bizonyult. Prognosztikai értéke nagyobb, mint az eddig használt egyéb kronotróp inkompetenciát jellemző paraméteré.

Dr. Gelesz Éva