DR. OLÁH CSABA

a Tudományos Bizottság tagja

Munkahely: Károlyi Sándor Kórház, Kardiológiai Rehabilitáció, osztályvezető főorvos
Cím: 1047 Budapest, Baross utca 69-71.
E-mail: olah.cs@karolyikorhaz.hu

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

1985-ben a SOTE ÁOK-n szereztem általános orvosi diplomát. Első munkahelyem a Szabolcs u-i Orvostovábbképző Egyetem (OTE, korábban OTKI), Klinikai és Kísérleti Orvosi Laboratóriumi Intézet (KKOLI), ahol számos hazai és nemzetközi előadás és cikk szerzője ill. társszerzője voltam (3 hazai cikk, 1 poszter; PIE Kongresszus, Wuppertal – 1 előadás; World Organisation for Clinical Laboratory Investigation, London 1994 – 1 poszter).1994-ben nyertem felvételt a SOTE Doktori Iskolájába (témavez.: prof. dr. Fehér János) „Az arteriosclerosis szabadgyökös mechanizmusai” c. Ph.D. kurzusra.

1997-ben kerültem szorosabb kapcsolatba a kardiológiai rehabilitációval (Főv. Önk. Szt. István Kh. Kardiológiai Osztály) mely évben kardiológiai szakképesítést is szereztem. Ezt követően a Főv. Önk. Péterfy S. u-i Kh III. Belgyógyászati osztályán dolgoztam adjunktusként, melynek során számos hazai kongresszuson poszterrel és előadással vettem részt primer és secunder prevenciós kutatási eredményeimmel (Magyar Atherosclerosis Társaság kongresszusa, Sopron, Magyar Diabetes Társaság kongresszusa. Eger).

1999-ben neveztek ki másod-főorvosnak az újonnan létrehozott tatai Városi Rehabilitációs Szakkórház Kardiológiai Rehabilitációs Osztályára. 2000 szeptemberétől 2006-ig vezettem a kórház osztályát. A kialakított új cardiovascularis rehabilitációs profilú osztály fokozatosan illeszkedett be a régió primer és secunder prevenciós kardiológiai munkájába, elsősorban a Komárom-Esztergom megyei feladatok ellátásába. Ekkor szerveztük meg a régióban a háziorvosok továbbképzését is, „Szíves Esték” címmel, mely kezdetben a kórházi Osztályon, majd kinőve azt egy állandó helyszínen – a tatai Edzőtáborban - került megrendezésre a környék háziorvosai számára. A havi rendszerességgel jelentkező a budapesti Semmelweis Egyetem által akkreditált helyi szakmai rendezvény moderálását 6 évig végezhettem. Ezen időszak alatt (1999 – 2006) a program keretében kb. 50 továbbképző előadást is tartottam a kardiológia és rehabilitáció határterületein.

2002-ben Tata adott helyet a VEAB Kardiológiai Munkacsoport ülésének, melyen a hazai cardiovascularis rehabilitáció edukációs helyzetéről tartottam előadást.

2003-ban a Megyei Orvosnapok lebonyolítását vállaltuk el Tatán, ahol 2 előadást tartottam és üléselnök voltam.

2004-ben Tatán került megrendezésre az MKRT V. kongresszusa, melynek szervezését és lebonyolítását teljes egészében a Városi Rehabilitációs Szakkórház vállalta fel. Ezen a rendezvényen főszervezőként, számos előadás előadójaként és üléselnökként vehettem részt. A kongresszust követően választottak meg az MKRT főtitkárává, mely tisztséget 2008-ig láttam el. Jelenleg a társaság belföldi alelnöke vagyok. Azóta több nemzetközi cardiovascularis rehabilitációs kongresszuson vettem részt, ahol a társaság részéről a hazai rehabilitáció ügyét is képviselhettem. (2005. Spring Meeting, Leuwen, 2006. EACPR Kongresszus, Athén)

2004-től a 60 ágyas Cardiovascularis Rehabilitációs Osztály (45 spec.+ 15 ált.) az akkori 2,1 kiemelt szakmai szorzót kapta meg.

2005-től az Osztályt, a Semmelweis Egyetem, ÁOK illetékes szakmai grémiuma az „Orvosi Rehabilitáció” ráépített szakképesítéshez, mint képzőhelyet akkreditálta. Azóta 7 kolléga választotta az osztályt szakmai gyakorlatának letöltéséhez.

2005. októberében a Megyei Orvosnapokon (Kisbér), 2 előadást tartottam és üléselnöki teendőket láttam el.

A 2005-ben lezárult, hazai több mint 15.000 beteget érintő epidemiológiai vizsgálat az un. ”CÉL-program” megyei koordinátora voltam.

Primer,- és secunder prevenciót érintő munkámban kiemelt szerepet kap a magas cardiovascularis rizikójú betegek ellátása. 2005-ben a HOD-os (Hypertonia-Obesitas-Diabetes), illetve metabolikus szindrómás betegek adequat kezelése és gondozása érdekében magyarországi multicentrikus vizsgálat szerzője és koordinátora voltam. A vizsgálatban több mint 1200 beteg vett részt, az eredmények közlés alatt állnak.

2006-ban e témában nemzetközi vizsgálat (MERSY) protokolljának szerzője voltam.

A 2006 októberében Debrecenben megrendezésre került MKRT VI. Kongresszusának a Társaságunk részéről fő szervezője voltam, ahol először nyílt alkalom egy „Dohányzási Kerekasztal” megbeszélésre is nagy sikerrel. Évek óta foglakozom a nem csak népegészségügyi, hanem secunder ill. tertier prevenciós szempontból is kiemelt jelentőségű ’dohányzási attitűd’ kérdésével, mely kapcsán Társaságunk ’ad hoc’ Munkacsoportot hívott életre azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egy hiánypótló „guideline” elkészítésére is sor kerülhessen. Ezen témakörben legutóbb a magyar Pulmonológiai Társaság felkérésére tartottam előadást Balatonfüreden.

2006. október 1-től bíztak meg a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Rehabilitációs Osztályának vezetésével. 2007. júl.1 – től az újonnan alakuló ÁEK Rehabilitációs Osztályának kardiovascularis „profilvezető’ főorvosa vagyok. 2008-ban Balatonfüreden került megrendezésre az MKRT VII. Kongresszusa, ahol angolnyelvű sectio-ban az európai társaság (EACPR) prominensét J. Peark professzort sikerült megnyernünk. Folyamatos educatios tevékenység keretében – a S.E. Főiskolai Kar – gyógytornászainak gyakorlati oktatását végzem. Számos hazai forumon tartok és tartottam előadást a secunder preventio „gyógyszer-monitoring” kérdéskörében is. Legutóbbi továbbképző előadásom 2009 június 4-én a Soproni Állami Szanatórium Tudományos ülésén volt, ahol a G.GY. Országos Kardiológiai Intézetének „invasiv” kardiológus kollégája, mellet a korszerű és gazdaságos antikoagulálás magyarországi bevezetésének lehetőségeiről beszélhettem.

Az MKRT idei Mátraházán megrendezésre kerülő kongresszusán három előadással szerepelek kollégáimmal.Vissza a Vezetőség oldalra


Adatkezelési tájékoztató

Kövessen minket a Facebookon!