Társasági Állásfoglalás

Közzététel: 2009. július 13.

Állásfoglalás a kardiológiai rehabilitációs fekvőbetegellátásról (progresszívitás, kapacitások, minimum feltételek).

A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság (MKRT) a kardiológiai rehabilitáció területén működő társszakmákkal (Magyar Gyógytornászok Társasága, Magyar Pszichológiai Társaság, Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Magyar Ápolási Egyesület) egyeztetve az alábbiakban foglal állást:

l./A kardiológiai rehabilitáció Európában honos formáinak fenntartása (fekvő, járó, házi /home-based/ Magyarországon is szükséges. Az ambuláns és házi tipusok elterjedésében a legnagyobb a lemaradásunk. A hazai ellátásban a meghatározó kardiológiai rehabilitációs ellátási forma a fekvőbetegellátás. Ezen belül a kapacitás 40 %-át lekötő szanatóriumi ellátás dominál.

2./A hazai sajátosságok figyelembevételével a kardiológiai rehabilitációban a progresszivitás két szintjét javasoljuk különválasztani:

- országos,

-regionális – területi.

A két szint elkülönítésének szempontjai:

- felvevő terület

- szakmai protokoll

-standard minimum

-finanszírozás

-speciális szolgáltatás

(pl. gyógyhely, akkreditált továbbképzőhely, gyógyfürdő szolgáltatás,
szívtranszplantált betegek fogadására is képes, stb.)

A progresszivitás országos szintjére jelenleg javasolt intézmények:

Balatonfüredi Állami Szívkórház

Soproni Állami Szanatórium

A regionális-területi szint a standard minimum teljesítésével érhető el.
Ebbe a körbe sorolható intézmények a szakmailag hiteles ellenőrzési adatok hiányában nem nevesíthetők.

3./A kardiológiai rehabilitációs ágykapacitás az összrehabilitációs szükséglet (10.000 fő/4 ágy) arányában: 10.000 fő/1,5 ágy. Az erre a feladatra szerződött ágyszám (1572) ismeretében megállapítható, hogy a lekötött kapacitás elegendő a feladat ellátására és további ágyfejlesztésre nincs szükség.

A betegellátási egyenlőtlenségek korrekciója azonban megoldandó feladat. A mellékelt táblázat szerint a 10.000 főre jutó kardiológiai rehabilitációs ágyszám jelentős regionális eltéréseket jelez: 0,4 – 5,0.

A tízszeres különbségek enyhítésére a Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunától régió lekötött kapacitásának átrendezése kínál jó lehetőséget.

Közép-Dunántúl szükséglete 166 ágy, amit a régió intézményei (Tata: 60 ágy, Székesfehérvár 25 ágy, Balatonfüred HM 80 ágy) teljes mértékben lefednek. A régióban elhelyezkedő Balatonfüredi Állami Szívkórház ágykapacitása (393 ágy) országos szintre szétterítve pótolja az alulfejlesztett régiók (4 régió) hiányzó kapacitását.

Nyugat-Dunántúl régió szükséglete 151 ágy, amit a régió intézményei (Sopron: 106 ágy, Zalaegerszeg: 45 ágy) lefednek. A soproni ágykapacitás (218) régiós szükségletet meghaladó része (112 ágy) az országos ellátáshoz integrálódik, az ágyszámban elmaradt régiók ellátásához hozzájárulva.

4./A MKRT meghatározta a kardiológiai rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás két szintjéhez tartozó tárgyi- és személyi feltételeket (standard minimum). Ez a jelenleg érvényes feltételek lényeges pontosítását szolgálja. A teljes részletességgel kidolgozott szakanyag elfogadtatását a Rehabilitációs Szakmai Kollégium-i képviselőnk (1 fő) útján kívánjuk érvényesíteni.

Budapest, 2008. február l.

Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság
Vissza a Hírek oldalra


Adatkezelési tájékoztató

Kövessen minket a Facebookon!